سایت جوابدهی آزمایشگاه بیمارستان کاشانی

سایت جوابدهی آزمایشگاه بیمارستان کاشانی
                                                                                       جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 03832264841 راهنمای سایت جوابدهی آزمایشگاه بیمارستان کاشانی مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را …
ادامه مطلب

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه مهر شهرکرد

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه مهر شهرکرد
    برای دریافت جواب آزمایش خود کلیک کنید. راهنمای جوابدهی آنلاین آزمایشگاه مهر شهرکرد وارد کردن نام کاربری ( شماره پذیرش و/یا شماره اختصاصی ) وارد کردن رمز عبور ( کد ملی یا شماره تماس ) دریافت جواب آزمایش جواب آزمایش را بصورت فایل pdf و یا تصویر می‌توانید دریافت کنید. مراجعه حضوری به پزشک و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی همچنین …
ادامه مطلب

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه المهدی

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه المهدی
  برای دریافت جواب آزمایش خود کلیک کنید. راهنمای جوابدهی آنلاین آزمایشگاه المهدی پس از آماده شدن جواب آزمایش برای شما پیامک ارسال میشود 1.دریافت لینک 2.کلیک روی لینک 3.وارد کردن کد 4.ورود جواب آزمایش را بصورت فایل pdf و یا تصویر می‌توانید دریافت کنید.      3. مراجعه به پزشک برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را …
ادامه مطلب

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه بیمارستان هاجر

 دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه بیمارستان هاجر
                                                                                   جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 03832225505 راهنمای دریافت جواب آزمایش ازآزمایشگاه بیمارستان هاجر مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن …
ادامه مطلب

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه شبکه بهداشت کوهرنگ

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه شبکه بهداشت کوهرنگ
                                                                                 جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 03833622033 راهنمای جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه شبکه بهداشت کوهرنگ مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن …
ادامه مطلب

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه شبکه بهداشت 

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه شبکه بهداشت 
                                                                                   جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 03832224689 راهنمای جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه شبکه بهداشت  مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را …
ادامه مطلب

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه شبکه بهداشت 

 دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه شبکه بهداشت 
                                                                                         جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 03832224689 راهنمای دریافت جواب آزمایش ازآزمایشگاه شبکه بهداشت  مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن …
ادامه مطلب

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه بیمارستان کاشانی

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه بیمارستان کاشانی
                                                                                         جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 03832264841 راهنمای جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه بیمارستان کاشانی مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را …
ادامه مطلب

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه شفا

 جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه شفا
                                                                                           جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 03834245324 راهنمای جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه شفا مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را از …
ادامه مطلب

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه شفا

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه شفا
                                                                                          جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 03834245324 راهنمای دریافت جواب آزمایش ازآزمایشگاه شفا مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها