آزمایشگاه ملت

 آزمایشگاه ملت
آزمایشگاه ملت آدرس آزمایشگاه ملت:رشت بلوار انصاری بلوار شهید احمدزاده روبه رو درب اصلی بوستان ملت   تماس با  آزمایشگاه ملت نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تا پنجشنبه 7:00الی20:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها12:00 الی 20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله    …
ادامه مطلب

آزمایشگاه دانا

آزمایشگاه دانا
آزمایشگاه دانا آدرس آزمایشگاه دانا: آدرس رشت، خیابان امام خمینی، چهارراه میکائیل، روبروی شرکت برق، کوچه استقامت 1، خیابان امام، پلاک 1   تماس با آزمایشگاه دانا نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تا پنجشنبه 7:00الی20:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها12:00 الی 20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله        …
ادامه مطلب

سایت جوابدهی آزمایشگاه سپهر

سایت جوابدهی آزمایشگاه سپهر
                                                                                                     جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 01332118182 راهنمای سایت جوابدهی آزمایشگاه سپهر مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را از پزشکان …
ادامه مطلب

 دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه دانش 

 دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه دانش 
                                                                                                 جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 01332112073 راهنمای دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه دانش  مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را از …
ادامه مطلب

دریافت جواب آزمایش ازآزمایشگاه اندیشه 

 دریافت جواب آزمایش ازآزمایشگاه اندیشه 
                                                                                 جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 03133723046 راهنمای دریافت جواب آزمایش ازآزمایشگاه اندیشه  مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را …
ادامه مطلب

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه اندیشه 

 جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه اندیشه 
                                                                                  جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 03133723046 راهنمای جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه اندیشه  مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را از …
ادامه مطلب

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه دکتر فدایی

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه دکتر فدایی
                                                                                         جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 03133225128 راهنمای جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه دکتر فدایی مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را …
ادامه مطلب

دریافت جواب آزمایش ازآزمایشگاه دکتر فدایی

دریافت جواب آزمایش ازآزمایشگاه دکتر فدایی
                                                                                                جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 03133225128 راهنمای دریافت جواب آزمایش ازآزمایشگاه دکتر فدایی مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن …
ادامه مطلب

جوابدهی اینترنتی  آزمایشگاه دانا

 جوابدهی اینترنتی  آزمایشگاه دانا
  برای دریافت جواب آزمایش خود کلیک کنید. راهنمای جوابدهی اینترنتی  آزمایشگاه دانا وارد کردن کدملی  وارد کردن شماره موبایل جواب آزمایش را بصورت فایل pdf و یا تصویر می‌توانید دریافت کنید.      3. مراجعه به پزشک برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی در دکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر …
ادامه مطلب

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه دانا

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه دانا
  برای دریافت جواب آزمایش خود کلیک کنید. راهنمای جوابدهی آنلاین آزمایشگاه دانا وارد کردن کدملی  وارد کردن شماره موبایل جواب آزمایش را بصورت فایل pdf و یا تصویر می‌توانید دریافت کنید.      3. مراجعه به پزشک برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی در دکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها