جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه درمانگاه امام خمینی

 جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه درمانگاه امام خمینی
                                                                                      جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 02156123799 راهنمای جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه درمانگاه امام خمینی مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا …
ادامه مطلب

دریافت جواب آزمایش ازآزمایشگاه درمانگاه امام خمینی

 دریافت جواب آزمایش ازآزمایشگاه درمانگاه امام خمینی
                                                                                     جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 02156123799 راهنمای دریافت جواب آزمایش ازآزمایشگاه درمانگاه امام خمینی مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها