سونوگرافی طرف قرارداد بیمه دانا در اهواز

سونوگرافی طرف قرارداد بیمه دانا در اهواز
هیچ مرکز سونوگرافی در اهواز طرف قرار داد با بیمه دانا نیست.  سایر مراکز در  شهرهای استان که با این بیمه قرارداد دارن ردیف نام مرکز نوع تخصص تلفن استان شهر آدرس 1 راديولوژي / سونوگرافي راديولوژي /سونوگرافي پارس - بهبهان(آنلاين) تصوير برداري ( سونوگرافي - راديولوژي ) 06152821317 خوزستان‏ بهبهان بهبهان- روبروي بيمارستان شهيدزاده مجتمع بوعلي طبقه اول 2 راديولوژي / سونوگرافي راديولوژي وسونوگرافي كدخدازاده - دزفول(آنلاين) راديولوژي / سونوگرافي …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها