جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه  تشخیص پاتولوژی و ژنتیک پزشکی 

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه  تشخیص پاتولوژی و ژنتیک پزشکی 
    برای دریافت جواب آزمایش خود کلیک کنید. راهنمای جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه  تشخیص پاتولوژی و ژنتیک پزشکی  وارد کردن رمز ورود  وارد کردن شماره قبض جواب آزمایش را بصورت فایل pdf و یا تصویر می‌توانید دریافت کنید.      3. مراجعه به پزشک برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی در دکتر لاندا ارسال کنید و …
ادامه مطلب

دریافت جواب آزمایش ازآزمایشگاه تشخیص طبی وپاتولوژی بابلسر

دریافت جواب آزمایش ازآزمایشگاه تشخیص طبی وپاتولوژی بابلسر
                                                                                          جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 01135254378 راهنمای دریافت جواب آزمایش ازآزمایشگاه تشخیص طبی وپاتولوژی بابلسر مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط …
ادامه مطلب

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه دکتر مظاهری 

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه دکتر مظاهری 
                                                                                          جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 01134527242 راهنمای جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه دکتر مظاهری  مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را …
ادامه مطلب

دریافت جواب آزمایش ازآزمایشگاه دکتر مظاهری 

دریافت جواب آزمایش ازآزمایشگاه دکتر مظاهری 
                                                                                         جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 01134527242 راهنمای دریافت جواب آزمایش ازآزمایشگاه دکتر مظاهری  مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن …
ادامه مطلب

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه امین (سینا سابق)

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه امین (سینا سابق)
                                                                                         جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمای 01133301800 راهنمای جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه امین (سینا سابق) مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن …
ادامه مطلب

دریافت جواب آزمایش ازآزمایشگاه امین (سینا سابق)

 دریافت جواب آزمایش ازآزمایشگاه امین (سینا سابق)
                                                                                        جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمای 01133301800 راهنمای دریافت جواب آزمایش ازآزمایشگاه امین (سینا سابق) مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به …
ادامه مطلب

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه مرکزی ساری

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه مرکزی ساری
        جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه مرکزی ساری 01133322800 راهنمای  جوابدهی اینرنتی آزمایشگاه مرکزی ساری مراجعه حضوری  به آزمایشگاه مرکزی ساری ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی در دکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط …
ادامه مطلب

گرفتن جواب آزمایش آزمایشگاه سپید ساری

گرفتن جواب آزمایش آزمایشگاه سپید ساری
    برای دریافت جواب آزمایش خود کلیک کنید. راهنمای گرفتن جواب ازمایش آزمایشگاه سپید ساری ابتدا روی قسمت جوابدهی مراجعین ( آبی کمرنگ ) کلیک کنید. وارد کردن نام کاربری ( شماره پذیرش و/یا کد ملی ) وارد کردن رمز عبور ( شماره اشتراک یا شماره موبایل ) دریافت جواب آزمایش جواب آزمایش را بصورت فایل pdf و یا تصویر می‌توانید دریافت کنید. مراجعه حضوری به پزشک و یا …
ادامه مطلب

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه سپید ساری

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه سپید ساری
      برای دریافت جواب آزمایش خود کلیک کنید. راهنمای جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه سپید ساری ابتدا روی قسمت جوابدهی مراجعین ( آبی کمرنگ ) کلیک کنید. وارد کردن نام کاربری ( شماره پذیرش و/یا کد ملی ) وارد کردن رمز عبور ( شماره اشتراک یا شماره موبایل ) دریافت جواب آزمایش جواب آزمایش را بصورت فایل pdf و یا تصویر می‌توانید دریافت کنید. مراجعه حضوری به پزشک و یا …
ادامه مطلب

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه سپید ساری

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه سپید ساری
    برای دریافت جواب آزمایش خود کلیک کنید. راهنمای جوابدهی آنلاین آزمایشگاه سپید ساری ابتدا روی قسمت جوابدهی مراجعین ( آبی کمرنگ ) کلیک کنید. وارد کردن نام کاربری ( شماره پذیرش و/یا کد ملی ) وارد کردن رمز عبور ( شماره اشتراک یا شماره موبایل ) دریافت جواب آزمایش جواب آزمایش را بصورت فایل pdf و یا تصویر می‌توانید دریافت کنید. مراجعه حضوری به پزشک و یا مراجعه …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها