آزمایشگاه کاهه کرمان

 آزمایشگاه کاهه کرمان
آزمایشگاه آزمایشگاه کاهه کرمان آدرس آزمایشگاه آزمایشگاه کاهه :کرمان خیابان شریعتی ابتدای سه راه 24 آذربرج پزشکان تاج   تماس باآزمایشگاه آزمایشگاه کاهه کرمان   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای کار آزمایشگاه: شنبه تا چهارشنبه7:00الی:18:00پنجشنبه ها 7:00الی13:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی11:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت18:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی 18:00   نوع آزمایشات انجام …
ادامه مطلب

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه دکتر شفازند

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه دکتر شفازند
  برای دریافت جواب آزمایش خود کلیک کنید. راهنمای جوابدهی آنلاین آزمایشگاه دکتر شفازندکرمان ابتدا روی جوابدهی مراجعین کلیک کنید وارد کردن شماره پذیرش یاکدملی وارد کردن شماره اشتراک یاموبایل جواب آزمایش را بصورت فایل pdf و یا تصویر می‌توانید دریافت کنید.      3. مراجعه به پزشک یا سامانه دکتر لاندا برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها …
ادامه مطلب

آزمایشگاه مادر

آزمایشگاه مادر
آزمایشگاه مادر آدرس آزمایشگاه مادر: کرمان -بلوار جهاد بین جهاد 4و6مجتمه تخصصی پزشکی مادر طبقه زیرزمین   تماس با آزمایشگاه مادر نمونه گیری در منزل:بله  نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 6:00الی20:00پنجشنبه 6:00الی17:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی 20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله        …
ادامه مطلب

آزمایشگاه دکتردبیری

آزمایشگاه دکتردبیری
آزمایشگاه دکتردبیری آدرس آزمایشگاه دکتردبیری: کرمان - بلوار جهاد چهارراه اقبال   تماس با آزمایشگاه دکتردبیری     نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 6:00الی20:00پنجشنبه 6:00الی17:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی 20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی :بله  …
ادامه مطلب

آزمایشگاه قائم

آزمایشگاه قائم
آزمایشگاه قائم  آدرس آزمایشگاه قائم :کرمان- خیابان شهید بهشتی- کوچه هفت – آزمایشگاه قائم  پلاک:912   تماس با آزمایشگاه قائم    نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 7:00الی12:00بعدازظهر 16:00الی 20:30پنجشنبه 7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت12:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها156:00 الی 20:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله    …
ادامه مطلب

آزمایشگاه دکتر شفازند

آزمایشگاه دکتر شفازند
آزمایشگاه دکتر شفازند آدرس آزمایشگاه دکتر شفازند: کرمان -بلوار جمهوری اسلامی بلوار معلم روبه روی هتل پارس کلینیک فوق تخصصی یاس   تماس با آزمایشگاه دکتر شفازند نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 6:00الی20:00پنجشنبه 6:00الی17:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی 20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و …
ادامه مطلب

آزمایشگاه دی

آزمایشگاه دی
آزمایشگاه دی آدرس آزمایشگاه دی: کرمان - خیابان شریعتی - میدان باغ ملی - ساختمان دی   تماس با آزمایشگاه دی   نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 7:00الی12:00بعدازظهر 16:00الی 19:30پنجشنبه 7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی9:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت10:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها16:00 الی 19:45   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : …
ادامه مطلب

آزمایشگاه دکتر ایرانمنش

آزمایشگاه دکتر ایرانمنش
آزمایشگاه دکتر ایرانمنش آدرس آزمایشگاه دکتر ایرانمنش: کرمان - خیابان سرباز - نرسیده به سه راه 17شهریور   تماس با آزمایشگاه دکترایرانمنش   نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 6:00الی20:00پنجشنبه 6:00الی17:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی 20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله    …
ادامه مطلب

آزمایشگاه دکترامامی

 آزمایشگاه دکترامامی
آزمایشگاه دکترامامی آدرس آزمایشگاه دکترامامی: کرمان شهربابک خیابان امام کوچه کویر آزمایشگاه طبی دکتر امامی   تماس با آزمایشگاه دکترامامی   نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین : ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 6:300الی13:00بعدزظهر 15:3019:30پنجشنبه 6:30الی13:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 6:30الی9:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:30 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها16:00 الی 19:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          …
ادامه مطلب

آزمایشگاه پاستور

آزمایشگاه پاستور
آزمایشگاه پاستور آدرس آزمایشگاه پاستور: کرمان - رفسنجان - بلوار مدرس - کوچه 3 - ساختمان پزشکان متخصص - طبقه زیرزمین     تماس با آزمایشگاه پاستور   نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین : ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 6:00الی21:00پنجشنبه 6:00الی17:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی 21:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها