آزمایشگاه دکترعصاریان دزفول

 آزمایشگاه دکترعصاریان دزفول
آزمایشگاه دکترعصاریان دزفول آدرس آزمایشگاه دکترعصاریان: دزفول – خیابان طالقانی – بین فلکه ساعت و خیابان آفرینش – زیرزمین داروخانه نجات    تماس با آزمایشگاه دکترعصاریان دزفول   نمونه گیری در منزل: نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 7:30الی:12:30– 15:30 الی 20:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:30الی12:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 20:30   نوع آزمایشات انجام …
ادامه مطلب

آزمایشگاه دکترشفیعی نیا 

آزمایشگاه دکترشفیعی نیا 
آزمایشگاه دکترشفیعی نیا  آدرس آزمایشگاه دکترشفیعی نیا :خوزستان - دزفول - خیابان طالقانی - جنب مسجد عاملی   تماس با  آزمایشگاه دکترشفیعی نیا  نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تا پنجشنبه 7:00الی20:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت21:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها12:00 الی 20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله  …
ادامه مطلب

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه ولیعصر دزفول

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه ولیعصر دزفول
                                                                                                      جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 06142221997 راهنمای دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه ولیعصر دزفول مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن …
ادامه مطلب

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه ولیعصر دزفول

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه ولیعصر دزفول
                                                                                                    جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 06142221997 راهنمای جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه ولیعصر دزفول مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را از …
ادامه مطلب

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه ولیعصر دزفول

 جوابدهی آنلاین آزمایشگاه ولیعصر دزفول
                                                                                                   جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 06142221997 راهنمای جوابدهی آنلاین آزمایشگاه ولیعصر دزفول مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را …
ادامه مطلب

سایت جوابدهی آزمایشگاه ولیعصر دزفول

 سایت جوابدهی آزمایشگاه ولیعصر دزفول
                                                                                                     جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 06142221997 راهنمای سایت جوابدهی آزمایشگاه ولیعصر دزفول مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را …
ادامه مطلب

دریافت جواب آزمایش ازآزمایشگاه فارابی(دکترهدایتی)

 دریافت جواب آزمایش ازآزمایشگاه فارابی(دکترهدایتی)
                                                                                                 جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 06142242186 راهنمای دریافت جواب آزمایش ازآزمایشگاه فارابی(دکترهدایتی) مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را …
ادامه مطلب

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه سبزقبا

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه سبزقبا
                                                                                             جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 06142222109 راهنمای جوابدهی آنلاین آزمایشگاه سبزقبا مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را از …
ادامه مطلب

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه سبزقبا

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه سبزقبا
                                                                                              جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 06142222109 راهنمای جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه سبزقبا مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را از …
ادامه مطلب

سایت جوابدهی آزمایشگاه سبزقبا

سایت جوابدهی آزمایشگاه سبزقبا
                                                                                              جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 06142222109 راهنمای سایت جوابدهی آزمایشگاه سبزقبا مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را از پزشکان …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها