آزمایشگاه جم همدان

آزمایشگاه جم همدان
آزمایشگاه جم همدان آدرس آزمایشگاه جم:همدان-ميدان رسالت-ابتداي بلوار ولايت-نرسيده به كلانتري- درمانگاه شبانه روزي مهرگان   تماس با آزمایشگاه جم همدان نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز:شنبه تا پنجشنبه7:00الی 13:00بعدازظهر15:30الی20:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی13:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله      …
ادامه مطلب

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه ولیعصرتویسرکان

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه ولیعصرتویسرکان
            جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه  08134922861 راهنمای جوابدهی آنلاین آزمایشگاه ولیعصرتویسرکان مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را از …
ادامه مطلب

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه ولیعصرتویسرکان

 جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه ولیعصرتویسرکان
            جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه  08134922861 راهنمای جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه ولیعصرتویسرکان مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را از …
ادامه مطلب

سایت جوابدهی آزمایشگاه ولیعصرتویسرکان

سایت جوابدهی آزمایشگاه ولیعصرتویسرکان
           جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه  08134922861 راهنمای سایت جوابدهی آزمایشگاه ولیعصرتویسرکان مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را از …
ادامه مطلب

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه ولیعصرتویسرکان

 دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه ولیعصرتویسرکان
          جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه  08134922861 راهنمای دریافت جواب آزمایش ازآزمایشگاه ولیعصرتویسرکان مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را …
ادامه مطلب

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه بیمارستان علیمرادیان نهاوند

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه بیمارستان علیمرادیان نهاوند
                                                                                                        جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 08133217071 راهنمای دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه بیمارستان علیمرادیان نهاوند مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط …
ادامه مطلب

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه بیمارستان علیمرادیان نهاوند

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه بیمارستان علیمرادیان نهاوند
                                                                                                        جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 08133217071 راهنمای جوابدهی آنلاین آزمایشگاه بیمارستان علیمرادیان نهاوند مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن …
ادامه مطلب

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه بیمارستان علیمرادیان نهاوند

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه بیمارستان علیمرادیان نهاوند
                                                                                                        جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 08133217071 راهنمای جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه بیمارستان علیمرادیان نهاوند مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را …
ادامه مطلب

سایت جوابدهی آزمایشگاه بیمارستان علیمرادیان نهاوند

 سایت جوابدهی آزمایشگاه بیمارستان علیمرادیان نهاوند
                                                                                                       جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 08133217071 راهنمای سایت جوابدهی آزمایشگاه بیمارستان علیمرادیان نهاوند مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن …
ادامه مطلب

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه بیمارستان شهید حیدری نهاوند

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه بیمارستان شهید حیدری نهاوند
                                                                                                       جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 08133217077 راهنمای جوابدهی آنلاین آزمایشگاه بیمارستان شهید حیدری نهاوند مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها