آزمایشگاه بیمارستان دکترعلی شریعتی بندر عباس

آزمایشگاه بیمارستان دکترعلی شریعتی بندر عباس
آزمایشگاه مرکز پزشکی شهدای تجریش  آدرس آزمایشگاه بیمارستان دکترعلی شریعتی بندر عباس ،آدرس:بندرعباس ، بلوار شهید ناصر ، جنب دادگاه انقلاب ،    تماس با  آزمایشگاه بیمارستان دکترعلی شریعتی بندر عباس نمونه گیری در منزل: ندارد نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :   ساعات کاری آزمایشگاه: شنبه تاپنجشنبه 6:00الی 19:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 6:00الی13:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 19:00   نوع آزمایشات انجام شده خون …
ادامه مطلب

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه بیمارستان دکترشریعتی

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه بیمارستان دکترشریعتی
                                                                                                جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 07633332424 راهنمای دریافت جواب آزمایش ازآزمایشگاه بیمارستان دکتر علی شریعتی بندرعباس مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط …
ادامه مطلب

جوابدهی  آنلاین آزمایشگاه دکتر بنی هاشمی بندر عباس

جوابدهی  آنلاین آزمایشگاه دکتر بنی هاشمی بندر عباس
    برای دریافت جواب آزمایش خود کلیک کنید. راهنمای جوابدهی  آنلاین آزمایشگاه دکتر بنی هاشمی بندر عباس وارد کردن نام کاربری ( شماره همراه ) وارد کردن رمز عبور ( کد ارسالی از طریق سیستم که شماره همراه ارسال شده ) دریافت جواب آزمایش جواب آزمایش را بصورت فایل pdf و یا تصویر می‌توانید دریافت کنید. مراجعه حضوری به پزشک و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا برای تفسیر آزمایش …
ادامه مطلب

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه تشخیص طبی گلشهر

 جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه تشخیص طبی گلشهر
                                                                                            جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 07633665035 راهنمای  جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه تشخیص طبی گلشهر مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن …
ادامه مطلب

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه تشخیص طبی گلشهر

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه تشخیص طبی گلشهر
                                                                                           جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 07633665035 راهنمای دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه تشخیص طبی گلشهر مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط …
ادامه مطلب

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه بیمارستان امام رضا

 جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه بیمارستان امام رضا
                                                                                           جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 07633333338 راهنمای  جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه بیمارستان امام رضا مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را …
ادامه مطلب

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه بیمارستان امام رضا

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه بیمارستان امام رضا
                                                                                          جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 07633333338 راهنمای دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه بیمارستان امام رضا مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط …
ادامه مطلب

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه پاستور

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه پاستور
                                                                                          جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 07632221770 راهنمای جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه پاستور مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را از …
ادامه مطلب

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه پاستو

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه پاستو
                                                                                         جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 07632221770 راهنمای دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه پاستور مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن …
ادامه مطلب

جواب آزمایشگاه خرمی

جواب آزمایشگاه خرمی
  برای دریافت جواب آزمایش خود کلیک کنید. راهنمای جواب آزمایشگاه خرمی وارد کردن نام کاربری ( شماره پذیرش و/یا شماره اختصاصی ) وارد کردن رمز عبور ( کد ملی یا شماره تماس ) دریافت جواب آزمایش جواب آزمایش را بصورت فایل pdf و یا تصویر می‌توانید دریافت کنید. مراجعه حضوری به پزشک و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی همچنین می‌توانید، برای …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها