آزمایشگاه رازی رشت

آزمایشگاه رازی رشت
آزمایشگاه رازی رشت آدرس آزمایشگاه رازی رشت:   تماس با آزمایشگاه رازی رشت   نمونه گیری در منزل:بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 6:30الی:21:00 پنجشنبه ها6:30الی 20:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 6:30الی13:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت21:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 21:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی :خیر   ژنتیک :خیر  …
ادامه مطلب

آزمایشگاه سینا رشت

آزمایشگاه سینا رشت
آزمایشگاه سینا رشت  آدرس آزمایشگاه سینا :رشت – چهار راه گلسار – جنب جامعه داروسازان   تماس با آزمایشگاه سینا رشت   نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین : بله ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاپنجشنبه 7:00الی20:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها14:00الی20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی …
ادامه مطلب

 آزمایشگاه باران

 آزمایشگاه باران
 آزمایشگاه باران  آدرس  آزمایشگاه باران: رشت بلوارنمازنبش فرهنگ توحیدی مجتمع پزشکی باران طبقه اول   تماس با   آزمایشگاه باران   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:خیر جوابدهی آنلاین : بله ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 7:00الی22:00پنجشنبه 7:00الی15:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها14:00الی22:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی …
ادامه مطلب

آزمایشگاه دکترآشتیانی

آزمایشگاه دکترآشتیانی
آزمایشگاه دکترآشتیانی آدرس آزمایشگاه دکترآشتیانی :رشت- خيابان سعدي- پل بوسار- خيابان بوسار- پلاك 38   تماس با آزمایشگاه دکترآشتیانی نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تا چهارشنبه 7:00الی20:00پنجشنبه 7:00الی20:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها12:00 الی 21:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          …
ادامه مطلب

آزمایشگاه سینا

 آزمایشگاه سینا
آزمایشگاه سینا آدرس آزمایشگاه سینا:رشت .باقرآباد بلوار معلم خیابان معلم   تماس با  آزمایشگاه سینا نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تا پنجشنبه 6:45الی20:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها12:00 الی 20:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی :    …
ادامه مطلب

 آزمایشگاه دانش

 آزمایشگاه دانش
 آزمایشگاه دانش آدرس آزمایشگاه دانش:چهارراه گلسار - خیابان نواب - ساختمان کیان - طبقه همکف   تماس با   آزمایشگاه دانش نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تا پنجشنبه 7:00الی21:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت14:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها12:00 الی 21:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله        …
ادامه مطلب

آزمایشگاه جم

آزمایشگاه جم
آزمایشگاه جم آدرس آزمایشگاه جم:رشت گلسار بلوار نماز صدمتر بالاتر از درمانگاه صابرین قبل از اتمام پل   تماس با  آزمایشگاه جم نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تا پنجشنبه 7:00الی20:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها12:00 الی 20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله  …
ادامه مطلب

آزمایشگاه دکتر افراه

آزمایشگاه دکتر افراه
آزمایشگاه دکتر افراه آدرس آزمایشگاه دکتر افراه:رشت- خیابان انقلاب – پلاک 179   تماس با  آزمایشگاه دکتر افراه نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تا پنجشنبه 7:00الی20:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها12:00 الی 20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          …
ادامه مطلب

آزمایشگاه گلسار

آزمایشگاه گلسار
آزمایشگاه گلسار آدرس آزمایشگاه گلسار:گیلان - چهارراه گلسار - کوی ملک - پلاک 5   تماس با  آزمایشگاه گلسار نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تا پنجشنبه 7:00الی20:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها12:00 الی 20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله        …
ادامه مطلب

آزمایشگاه پارس

آزمایشگاه پارس
آزمایشگاه پارس آدرس آزمایشگاه پارس:رشت-فلکه گاز-ابتدای بلوار لاکان-بن بست زمانی-پلاک 738-آزمایشگاه پارس   تماس با  آزمایشگاه پارس نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تا پنجشنبه 7:00الی20:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها12:00 الی 20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها