آزمایشگاه سروش اصفهان

 آزمایشگاه سروش اصفهان
 آزمایشگاه سروش اصفهان  آزمایشگاه سروش اصفهان   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین : بله ساعات کاری ساعت وروزهای کاری: شنبه تاچهارشنبه7:00الی21:00پنجشنه ها7:00الی17:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی:7:30الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها14:00الی21:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی : بله           ژنتیک :          PCR:  مسیریابی …
ادامه مطلب

آزمایشگاه کسری اصفهان

آزمایشگاه کسری اصفهان
آزمایشگاه کسری اصفهان  آدرس آزمایشگاه کسری: اصفهان خیابان شمس آبادی روبروی بیمارستان عیسی بن مریم(ع)   تماس با آزمایشگاه کسری اصفهان   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین : بله ساعات کاری ساعت وروزهای کاری: شنبه تاچهارشنبه7:00الی21:00پنجشنه ها7:00الی19:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی:7:30الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها14:00الی21:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی : …
ادامه مطلب

آزمایشگاه امداد اصفهان

آزمایشگاه امداد اصفهان
آزمایشگاه امداد اصفهان آدرس آزمایشگاه امداد - اصفهان، میدان جمهوری، جنب بانک مسکن، مجتمع نگین، طبقه همکف   تماس باآزمایشگاه امداد اصفهان   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای کار آزمایشگاه: شنبه تا چهارشنبه7:00الی:20:30پنجشنبه ها 7:00الی19:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:15الی11:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی 20:30   نوع آزمایشات انجام شده خون …
ادامه مطلب

آزمایشگاه دکتر برادران

آزمایشگاه دکتر برادران
آزمایشگاه دکتر برادران آدرس آزمایشگاه دکتر برادران: اصفهان،خیابان فردوسی مجتمع حکیم   تماس با آزمایشگاه دکتر برادران   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تا چهارشنبه 6:45الی:20:30پنجشنبه ها 6:45الی19:00روزهای تعطیل8:00الی13:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی 20:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله    …
ادامه مطلب

 آزمایشگاه دکترفولادی

 آزمایشگاه دکترفولادی
 آزمایشگاه  آزمایشگاه دکترفولادی  آدرس آزمایشگاه دکترفولادی:اصفهان - خیابان آمادگاه - جنب مبل آبنوس- ساختمان آژند - بلوک A - طبقه سوم - واحد۳۰۱   تماس با  آزمایشگاه دکترفولادی   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین : بله ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاپنجشنبه 7:00الی22:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت21:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها14:00الی22:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و …
ادامه مطلب

آزمایشگاه اریترون

آزمایشگاه اریترون
آزمایشگاه اریترون آدرس آزمایشگاه اریترون،آدرس:اصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالی، خیابان شیخ مفید غربی   تماس با آزمایشگاه اریترون نمونه گیری در منزل: بله تماس باآقای مهندس عزیزی  جهت نمونه گیری  09131689270   نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :بله جوابدهی درواتساپ( 09138183947  )   ساعات کاری آزمایشگاه: شنبه تاپنجشنبه 5:30صبح الی 12شب روزهای تعطیل6:30الی 10شب ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 5:30الی14:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت10شب ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00صبح الی 11شب   نوع …
ادامه مطلب

آزمایشگاه بصیر 

آزمایشگاه بصیر 
آزمایشگاه بصیر  آدرس آزمایشگاه بصیر ،آدرس: اصفهان. چهارراه فلسطین، خیابان فردوسی. ابتدای خیابان سیدعلیخان. جنب ساختمان فرزین.       تماس با  آزمایشگاه بصیر  نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین:بله09105295782 جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری آزمایشگاه: شنبه تاپنجشنبه 6:00الی 21:00روزهای تعطیل 6:00الی 16:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 6:00الی13:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:30:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 21:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله    …
ادامه مطلب

آزمایشگاه اسپادانا

آزمایشگاه اسپادانا
آزمایشگاه اسپادانا  آدرس آزمایشگاه اسپادانا ،آدرس: اصفهان - ملک شهر- خیابان مطهری - مجتمع پزشکی سینا     تماس با  آزمایشگاه اسپادانا  نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین : ساعات کاری آزمایشگاه: شنبه تاچهارشنبه7:00 الی20:30پنجشنبه 7:00الی 18:00   ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی13:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:30:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 20:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی :بله  …
ادامه مطلب

آزمایشگاه المهدی

آزمایشگاه المهدی
آزمایشگاه المهدی آدرس آزمایشگاه المهدی،آدرس: : اصفهان ، خیابان طیب ، جنب داروخانه دکتر تاجی ، آزمایشگاه المهدی(عج)     تماس با  آزمایشگاه المهدی نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین : ساعات کاری آزمایشگاه: شنبه تاچهارشنبه7:00 الی20:30پنجشنبه 7:00الی 13:00   ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی13:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:30 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 20:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله        …
ادامه مطلب

 آزمایشگاه دکتربزرگی

 آزمایشگاه دکتربزرگی
 آزمایشگاه دکتربزرگی آدرس آزمایشگاه دکتربزرگی،آدرس: اصفهان - چهارباغ بالا - ابتدای خیابان شریعتی- مقابل پلی کلینیک بیمارستان شریعتی   تماس با  آزمایشگاه دکتربزرگی نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین : ساعات کاری آزمایشگاه: شبانه روزی ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی15:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت23:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها:   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی :          …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها