دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه بیمارستان خیریه قلب الزهراء (س) و کودکان شهید حجازی

                                                                                                     جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 07137386783 راهنمای دریافت جواب آزمایش ازآزمایشگاه بیمارستان خیریه قلب الزهراء (س) و کودکان شهید حجازی مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر …
ادامه مطلب

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه درمانگاه خیریه نرجس

                                                                                                  جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 07138231235 راهنمای دریافت جواب آزمایش ازآزمایشگاه درمانگاه خیریه نرجس مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به …
ادامه مطلب

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه نوین

                                                                                             جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 07136486667 راهنمای دریافت جواب آزمایش ازآزمایشگاه نوین مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را …
ادامه مطلب

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت حضرت ابوالفضل ع

                                                                                            جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 07137306466   راهنمای جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت حضرت ابوالفضل ع مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و …
ادامه مطلب

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت حضرت ابوالفضل ع

                                                                                           جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 07137306466   راهنمای دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت حضرت ابوالفضل ع مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش …
ادامه مطلب

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه بازیاری

                                                                                    جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 07136473594 راهنمای جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه بازیاری مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را از …
ادامه مطلب

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه بازیاری

                                                                                   جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه 07136473594 راهنمای دریافت جواب آزمایش ازآزمایشگاه بازیاری مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را …
ادامه مطلب

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه آنالیز

  برای دریافت جواب آزمایش خود کلیک کنید. راهنمای  جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه آنالیز وارد کردن شماره قبض وارد کردن رمز اینترنتی  ورود جواب آزمایش را بصورت فایل pdf و یا تصویر می‌توانید دریافت کنید      4. مراجعه به پزشک یا سامانه دکتر لاندا برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی در دکتر لاندا ارسال کنید …
ادامه مطلب

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه آنالیز

  برای دریافت جواب آزمایش خود کلیک کنید. راهنمای  جوابدهی آنلاین آزمایشگاه آنالیز وارد کردن شماره قبض وارد کردن رمز اینترنتی  ورود جواب آزمایش را بصورت فایل pdf و یا تصویر می‌توانید دریافت کنید      4. مراجعه به پزشک یا سامانه دکتر لاندا برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی در دکتر لاندا ارسال کنید …
ادامه مطلب

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه آریانا

  برای دریافت جواب آزمایش خود کلیک کنید. راهنمای  جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه آریانا شماره قبض به صورت عدد ماه خط تیره یک عدد چند رقمی است، ضروری است که صحیح وارد شود. مثال: برای جواب آزمایشی در دی ماه می شود :  55369_10  وارد کردن شماره قبض وارد کردن رمز عبور دریافت جواب جواب آزمایش را بصورت فایل pdf و یا تصویر می‌توانید دریافت کنید      4. مراجعه به …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها