آزمایشگاه کوثر پارس آباد مغان

آزمایشگاه کوثر پارس آباد مغان
آزمایشگاه کوثر پارس آباد مغان آدرس آزمایشگاه کوثر :پارس آباد مغان-خيابان پزشکان - روبروي داروخانه نصير اوغلي - آزمایشگاه پاتوبیولوژی کوثر   تماس با آزمایشگاه کوثر پارس آباد مغان   نمونه گیری در منزل: بله 045 32787499 نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعات کاری آزمایشگاه: بهار و تابستان ۷:۴۵ تا ۲۱:۳۰ - پاییز و زمستان ۷:۴۵ تا۲۱ ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:45الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها