آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی درگز

 آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی درگز
آزمایشگاه بیمارستان خمینی    آدرس   آزمایشگاه بیمارستان خمینی درگز-  خراسان رضوی - شهرستان درگز - میدان مادر - بلوار پرستار - بیمارستان امام خمینی    تماس با  آزمایشگاه بیمارستان خمینی    نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 6:00الی22:00پنجشنبه ها6:00الی 21:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 6:30الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت22:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8الی22:00   نوع آزمایشات انجام شده …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها