5454822
5374
75991

جوابدهی بیماران

صفحات آزمایشگاه‌ها

تفسیر هوش مصنوعی

آزمایشگاه طرف قرارداد بیمه اس او اس تهران

 • آزمایشگاه و پاتوبیولوژی و ژنتیک رصد:

تلفن:02171365
آدرس: تھران، ضلع شمال شرقي میدان رسالت، آژنگ، پلاک 23

 • آزمایشگاه تشخیص طبی نور (اسلامشھر):

تلفن:021-56350292
آدرس: تھران، اسلامشھر، 20 متري امام خمیني، کوچه حیدري، پلاک 7

 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی جام جم:

تلفن:02188202526-8
آدرس: تھران،خیابان ولیعصر،نرسیده به توانیر،روبروي مانتو بلوچ،کوچه
ترابنده،پلاک 6

 • آزمایشگاه تشخیص طبی زیبا شھر:

تلفن:02144111195
آدرس: تھران، آیت الله کاشاني، نرسیده به سه را جنت آباد، کوچه لاله، پلاک یک

 • آزمایشگاه ماد:

تلفن:02122542276
آدرس: چھار راه پاسداران، خیابان دولت، بین اختیاریه و دیباجي، جنب بانک آینده، بن بست ھروي، انتھاي بن بست، ساختمان ھدیه، طبقه 1

 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی فرداد:

تلفن:02166938038
آدرس: تھران، خیابان ازادي، بین خیابان جمالزاده و دکتر قریب، نبش
خیابان ولعصر، ساختمان پزشکان تمجیدي، طبقه سوم

 • آزمایشگاه کیلینیکال و مولکولی دکتر نژاده:

تلفن:02136725300
آدرس: پیشوا-میدان امام

 • آزمایشگاه فروردین نوین:

تلفن:02166902121
آدرس: تهران، انتھاي بلوار کشاورز، روبروي مجتمع بیمارستان امام خمیني،  پلاک15

 • اتوبیولوژی و ژنتیک آتبین:

تلفن:02186030061
آدرس: تھران، خیابان ولي عصر، ابتداي مطھري، خیابان منصور، پلاک 81

 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی پیوند:

تلفن:22264144
آدرس: تھران ،خیابان شریعتي ،خیابان وحید دستگردي،خیابان نفت،پلاک
174

 • آزمایشگاه ایرانا:

تلفن:02144463548
آدرس: تھران، میدان پونک، بلوار میرزا بابائي، بلوار عدل.

 • آزمایشگاه زمرد:

تلفن:02126702134
آدرس: تھران، ابتداي پاسداران، خیابان گل نبي، خیابان ناطق نوري، پلاک 20

 • مرکز پاتولوژی و ژنتیک کریمی نژاد-نجم آبادی :

تلفن:02188363952
آدرس: تهران، شھرک غرب، میدان صنعت، خیابان حسن سیف، کوچه 4، شماره 1143

 • آزمایشگاه تشخیص طبی رسالت:

تلفن:02122520031
آدرس: تهران، بزرگراه رسالت، بین16متري دوم جدیه، کرمان پلاک 880

 • آزمایشگاه توحید:

تلفن:02165644626
آدرس: شھریا، شھرک امیریه، بلوار امام، روبرو مسجد امام حسین، کوچه کفاشیان، پلاک 60

 • آزمایشگاه فارابی:

تلفن:02122229862
آدرس: تھران، خیابان دکتر شریعتي، نبش شمالي، خیابان ظفر.

 • آزمایشگاه عماد:

تلفن:02188326031
آدرس: تھران،خیابان استاد مطھري، خیابان فجر، مقابل بیمارستان جم،
کوچه حجت، کوچه دلفان، پلاک 14، طبقه اول.

 • آزمایشگاه و پاتوبیولوژی پارسه:

تلفن:02144287632
آدرس: پایین تر از فلکه دوم صادقیه، ابتداي خیابان جناح، نبش خیابان
عابدزاده، ساختمان پزشکان جناح، طبقه اول 

 • آزمایشگاه نامدار:

تلفن:02188638760
آدرس: تھران، یوسف آباد، خیابان فتحي شقاقي غربي، بین میدان سلماس
و خیابان کاج، پلاک 118

 • آزمایشگاه لامارک:

تلفن:02188711817
آدرس: تھران، خیابان سیدجمال الدین اسدابادي، خیابان 18 ، پلاک 9

 • آزمایشگاه پاتوبیولوژي آزادی:

تلفن: 0216692700_021866927009
آدرس: تھران، خیابان آزادي، نبش رودکي، طبقه وقاني، بانک سپه

 • آزمایشگاه درمانگاه الیاد:

تلفن:02144440494
آدرس: جنت آباد، روبروي 30 متري گلستان

 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی آینده:

تلفن:02140335228
آدرس: تھران، ورامین، روبروي بیمارستان 15 خرداد

 • آزمایشگاه شھریار:

تلفن:02165271500
آدرس: تھران، شھریا، زیرگذر قائم، ابتداي بلوارآزادگان، پاساژ گیوي، طبقه اول.

 • آزمایشگاه کامرانیه:

تلفن:02122802019
آدرس: پاسداران، ابتداي فرمانیه، ساختمان پزشکان 222

 • آزمایشگاه تشخیص طبی میرداماد:

تلفن:02122220839
آدرس: تھران، شریعتي، نبش میرداماد

 • آریا طب:

تلفن:02136291979
آدرس: ورامین، بلوار رسالت، خیابان شھید زواره، نبش کوچه مدیر

 • آزمایشگاه تشخیص طبی سپھر:

تلفن:02133703033
آدرس: تهران، 17شھریور، خیابان طیب، پلاک 201 

 • آزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی گرگان:

تلفن:02177574095-02177548925
آدرس: تھران، میدان شھید نامجو، ابتداي خیابان شیخ صفي، پلاک 7

 • آزمایشگاه تشخیص پزشکی بھار:

تلفن:02188961748
آدرس: تھران، خیابان کارگر شمالي، بالاتر از فاطمي،پلاک 1627

 • آزمایشگاه تشخیص طبی مھرسینا:

تلفن:02136029853
آدرس: پاکدشت، ابتداي خیابان مطھري، بن بست فجر، ساختمان دکتر علیزاده

 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی نیکو:

تلفن:02122559092
آدرس: تهران، خیابان پاسداران، بوستان ھشتم، شماره 146

 • آزمایشگاه و پاتوبیولوژی لوتوس:

تلفن:02144238379
آدرس: تھران، بلوار مرزداران، تقاطع آریافر، روبروي بانک پارسیان، کنار مھدکودک رھا،  پلاک 1208

 • آزمایشگاه مدیکال:

تلفن:2-02177516651
آدرس: میدان امام حسین، ابتداي خیابان انقلاب، روبروي ایستگاه مترو

 • آزمایشگاه بیمارستان عرفان:

تلفن:02123021000

آدرس: تهران، سعادت آباد، بعد از میدان سرو، خیابان شھید بخشایش

 • آزمایشگاه تات( تھران پارس) :

تلفن:02177742565
آدزس: تھران، تھران پارس، بالاتر از فلکه دوم، بین 180 و 182 غربي، 
جنب شیریني بلوط، پلاک 262، طبقه سوم، واحد 9

 • آزمایشگاه پرتوژن :

تلفن:02188657457
آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، ساختمان پردیسان، پلاک14

 • آزمایشگاه دکتر یونسی:

تلفن:02177547602
آدرس: تھران، خیابان شھید نامجو،ایستگاه کاشیھا، نبش کوچه سعیدي، 
مجتمع پزشکي کسري

 • آزمایشگاه پاتولوژی آفاق:

تلفن:02144267495
آدرس: تھران، فلکه دوم صادقیه، جنب مجتمع تجاري گلدیس، مرکز
خریدآفاق، طبقه اول

 • آزمایشگاه بابک:

تلفن:02133677895
آدرس: تھران، خیابان پیروزي، خیابان شکوفه، پلاک 74

 • آزمایشگاه پژوھش:

تلفن:02144671020
آدرس: تهران، شھرک اکباتان، فاز 2، مجتمع تجاري گل ھا، طبقه ھمکف، پلاک 26

 • آزمایشگاه و پاتوبیولوژی ونک:

تلفن:2-02188671521
آدرس: تهران، میدان ونک، بزرگراه حقاني، بین گاندي شمالي و آفریقا، جنب بیمه البرز، پلاک 67

 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی جھان کودک:

تلفن:02188770190
آدرس: تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چھارراه جھان کودک، کوچه کیش، پلاک 44، واحد 5

 • شرکت زیست فناوری پیام سلامت:

تلفن:02177891717
آدرس: تھران، میدان رسالت، ضلع جنوب شرقي، شماره 776

 • آزمایشگاه باران:

تلفن:02122277201
آدرس: تھران، بلوار میرداماد، جنب اداره دارایي، پلاک 155

 • آزمایشگاه دایانا:

تلفن:02188357214
آدرس: خیابان کارگر شمالي، روبروي مرکز قلب، کوچه شکراله، پلاک 102

 • آزمایشگاه نسیم قیطریه:

تلفن:02122214148
آدرس: تھران، بلوار سي پنج متري قیطریه، بین پارک قیطریه و بزرگراه
صد، پلاک 30

 • آزمایشگاه و پاتوبیولوژی داورپناه:

تلفن:02188809820
آدرس: تھران، خیابان حافظ، چھار راه کالج، مقابل درب شرقي بیمارستان البرز، کوچه حیات

 • آزمایشگاه اقدسیه:

تلفن:02122802072
آدرس: تھران، اقدسیه، طبقه فوقاني مسجد امام جعفر صادق

 • آزمایشگاه دروس:

تلفن:02122557667
آدرس: تھران، خیابان شریعتي، خیابان دولت، بین چھارراه قنات و دیباجي

 • آزمایشگاه قلھک:

تلفن:02122600413
آدرس: تهران، خیابان شریعتي، بالاتر از یخچال، جنب ایستگاه مترو قلھک، پلاک 1

 • آزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی شفق:

تلفن:02188454025
آدرس: تهران، سھروردي شمالي، بالاتر از مطھريري، روبروي بانک صادرات، پلاک297، طبقه اول

 • آزمایشگاه تشخیص طبی منجی:

تلفن:02156375945
آدرس: اسلامشھر، خیابان تعاون، کوچه تعاون، ساختمان پزشکان نیکان،
پلاک 9، طبقه ھمکف.

 • آزمایشگاه تشخیص پزشکي دکتر فلاح:

تلفن:02133824366
آدرس: تھران، پیروزي، بلوار ابوذر، پل چھارم، نبش چھارراه زمزم

 • آزمایشگاه سیمرغ:

تلفن:02166426891
آدرس: تهران، میدان انقلاب، کارگر شمالي،نصرت غربی، پلاک 37

 • آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر حفیظی:

تلفن:02122343239
آدرس: تھران، سعادت آباد، میدان کاج، سرو شرقي، مجتمع افشان، پلاک 66

 • آزمایشگاه آرامش:

تلفن:02122139016
آدرس: تھران، سعادت آباد، میدان کاج، خیابان نھم، پلاک 12، طبقه
دوم

 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی آرمین:

تلفن:02141884-02188502256
آدرس: تھران، خیابان قائم مقام فراھاني، نبش خیابان ھشتم، پلاک 155

 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر مھدیانی:

تلفن:02176318486
آدرس: تهران، دماوند، روبروي مسجد الرضا، پایین تر از خ سپاه

 • آزمایشگاه مھرآگین:

تلفن:7-02177194396

آدرس: تھران، میدان رسالت، میدان الغدیر، خیابان دلاوران، تقاطع
سراج، پلاک 28

 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی سعید:

تلفن:02122863368
آدرس: پاسداران، نبش رفیق دوست، پلاک 2

 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی سحر:

تلفن:02177974325
آدرس: تھران، بزرگراه گلبرگ شرقي، جانبازان شرقي، بعد از میدان
ھفت حوض، پلاک 700، طبقه دوم

 • آزمایشگاه بھرامی نژاد:

تلفن:02144193588
آدرس: تهران، جاده مخصوص کرج، بعد از پل ایران خودرو، شھرک ویلاشھر، بلوارانصار، نبش کوچه پنجم، پلاک 1

 • آمیتیس آزمایشگاه:

تلفن:02122135840
آدرس: تهران، سعادت آباد، میدان کاج، خیابان سرو شرقي، خیابان مجد، پلاک 10

 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی مرزداران:

تلفن:02144213431
آدرس: تهران، بلوارمرزداران، نبش خیابان سرسبز جنوبي، پلاک 24، طبقه ھمکف

 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی مایسا:

تلفن:02141153
آدرس: تھران،  سعادت آباد، نبش خیابان 27، پلاک 24، طبقه اول

آزمایشگاه پاتوبیولوژی ظفر:
تلفن:02122860935
آدرس: تھران، خیابان شریعتي، روبروي خیابان ظفر، کوچه اماني، پلاک
2، طبقه 5

 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی پیشرفته:

تلفن:02155746210
آدرس: تهران، میدان ابوذر، خیابان ابوذر غربي، روبروي کانون فرھنگي ابوذر، جنب فروشگاه کوروش، پلاک 604

 • آزمایشگاه پزشکی و ژنتیک جردن:

تلفن:02188798979
آدرس: تھران، بلوار آفریقا، نرسیده به میرداماد، کوچه عمدي، پلاک 9

 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی فردا:

تلفن:02126122613
آدرس: تھران، پاسداران، ابتداي لواساني، شماره 241

 • آزمایشگاه آرام:

تلفن:02122073888
آدرس: تهران، سعادت آباد، بلوار پاکنژاد، چھارراه سرو، سرو غربي، پلاک 19

 • آزمایشگاه مدیا:

تلفن:02144077252
آدرس: تهران، فلکه دوم صادقیه، نرسیده به پمپ بنزین، پلاک 114

 • آزمایشگاه ثمره:

تلفن:02122567770
آدرس: تھران، خیابان پاسداران، نرسیده به پایدار فرد، پلاک 119، طبقه دوم، واحد 8

 • آزمایشگاه کوثر:

تلفن:02156344294
آدرس: اسلام شھر، خیابان زرافشان، جنب رادیولوژي سجاد

 • آزمایشگاه ژنتیک پزشکی تھران دکتر اکبری:

تلفن:43000002-021
آدرس: تھران، خیابان مفتح جنوبي، پایین تر از چھارراه طالقاني، کوچه
معیر یک، پلاک 10

 • آزمایشگاه پارس طب:

تلفن:02188648140
آدرس: تھران، میدان ونک، گاندي جنوبي، نبش کوچه 20، پلاک 142

 • آزمایشگاه کاج:

تلفن:02122377935
آدرس: تھران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، نبش خیابان پنجم، ساختمان پارسیان، پلاک یک، طبقه دوم جنوب شرقي

 • آزمایشگاه بھاردانش:

تلفن:02156753087
آدرس: نسیم شهر، خیابان امام خمیني، بعد از 14 متري چمران

 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی سپند:

تلفن:02122802020
آدرس: تهران، اقدسیه، نبش خیابان نیلوفر، ساختمان پزشکان صاحب قرانیه، پلاک 2، واحد 3

 • آزمایشگاه دکتر ویشکایی:

تلفن:02177733761
آدرس: تهران، تھرانپارس، بزرگراه رسالت، بین چھارراه رشید و تیر انداز، جنب بانک تجارت، پلاک 219، ساختمان پزشکان زرین، طبقه ھمکف

 • آزمایشگاه امیرکبیر:

تلفن:02166611846
آدرس: جاده ساوه، چھارراه یافت آباد، ابتداي بلوار

 • آزمایشگاه پرگن:

تلفن:02144294162
آدرس: تهران، خیابان محمدعلي جناح، نرسیده به فلکه دم صادقیه، بلوار شھید گلاب، پلاک 63، طبقه 4

 • آزمایشگاه ممتاز:

تلفن:02133444085
آدرس: تھران، میدان شھداء، ابتداي خیابان مجاھدین اسلام، بالاتراز
شھرداري منطقه 12، نبش کوچه شھید رحیمي،ساختمان شاینا، طبقه اول

 • آزمایشگاه سبزآزما:

تلفن:02177707015
آدرس: تهران، فلکه اول تھرانپارس، خیابان امیري طائمه(گلبرگ 142)، بین
خیابان رشید و بزرگراه باقري، پلاک 160

 • آزمایشگاه امگا:

تلفن:7-02188055586
آدرس: تهران، خیابان ملاصدرا، بعد از شیخ بھایي، روبروي بقیه الله، پلاک 195، طبقه ھمکف شرقي، واحد یک

 • آزمایشگاه کاوه:

تلفن:02177742565
آدرس: تهران، خیابان شھید کلاھدوز، تقاطع کاوه، شماره 244، ورودي اول، طبقه 2

 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی دولت آباد:

تلفن:02133743869
آدرس: تھران، شھر ري، دولت آباد، خیابان اردستاني، بین فلکه اول ودوم، گروه 8، بلوک 7، پلاک 112

 • آزمایشگاه تشخیص پزشکی سماء:

تلفن:02144203937
آدرس: تھران، فلکه دوم صادقیه، ابتداي خیابان ستارخان، پلاک 1198،  واحد 3

 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی بھداد:

تلفن:02188547942
آدرس: تهران، خیابان قائم مقام فراھاني، حدفاصل خیابان مطھري و شھید
بھشتي، خیابان ششم، پلاک 27

 • آزمایشگاه شبانه روزی بیمارستان رسالت:

تلفن:02122869647
آدرس: تھران، ضلع شمالي پل سید خندان، ابتداي بلوار ابوذر غفاري
(شبانه روزي و ایام تعطیل)

 • آزمایشگاه تشخیص پزشکی بومھن:

تلفن:02176223474
آدرس: بومھن، بلوار امام خمیني، جنب بانک تجارت، نبش کوچه صد
ھزار، طبقه فوقاني پاساژ موسوي، پلاک 793

 • آزمایشگاه ابوذر:

تلفن:02133078620
آدرس: تھران، بلوار ابوذر، بین پل اول و دوم، نبش خیابان چھارم

 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور:

تلفن:02166429871
آدرس: تھران، بلوار کشاورز، بین کارگر و جمالزاده، ساختمان 93

 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی آلبرت:

تلفن:02133252423
آدرس: تھران، خیابان پیروزي، جنب پمپ بنزین سلیمانیه، بانک تجارت،  ساختمان آلبرت

 • آزمایشگاه محققین:

تلفن:02156684819
آدرس: تھران، اسلامشھر، میدان نماز، خیابان علي ابن ابیطالب، کوچه
یکم، پلاک 8

 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی دی:

تلفن:02155081000
آدرس: تهران، نازي آباد، میدان بازار دوم، ابتداي خیابان مدائن، پلاک 344

 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر راستگو:

تلفن:2-02156375941
آدرس: تهران، اسلامشھر، خیابان زرافشان، کوچه 2(َشھید عزتي)، پلاک 41

 • درمانگاه بھراد:

تلفن:02144059760
آدرس: تھران، فلکه دوم صادقیه، بلوار اشرفي اصفھاني، نرسیده به
مرزداران، جنب گلستان 14

 • آزمایشگاه دنا:

تلفن:02143936
آدرس: تھران، خیابان ولیعصر، بین بیمارستان دي و پل ھمت، سمت
چپ، خیابان نیلو، نبش بن بست دوم

 • آزمایشگاه تشخیص طبی پالادیوم:

تلفن:02122087926
آدرس: تھران، شھرک غرب، بلوار فرحزادي، تقاطع بلوار دریا، بلوار
نوراني، پلاک 19، طبقه اول

 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی الزھرا:

تلفن:02155342926
آدرس: تھران، خزانه بخارایی، بین فلکه اول و دوم، کوچه سلطاني،
پلاک 8

 • آزمایشگاه فروردین:

تلفن:7914 6636 021
آدرس: تهران، خیابان کارون، تقاطع امام خمیني، ساختمان 1026

 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی شفق طب آزما:

تلفن:02155051600-02155052600
آدرس: تھران، نازي آباد، خیابان مدائن، نبش خزائي پور، پلاک 2، طبقه اول

 • آزمایشگاه درمانگاه خیریه شھید آل محمد:

تلفن:02177801343
آدرس: تھران، خیابان فرجام شرقي، بین چھارراه ولیعصرو سراج، خیابان
شھید عبادي شمالي، پلاک 10

 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی نارمک:

تلفن:02177948201-02177947401
آدرس: تھران، نارمک، میدان نبوت، کوچه امام جعفر صادق، شماره 10

 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی ولی عصر:

تلفن:02156368100
آدرس: تھران، اسلام شھر، میدان باغ فیض، کوچه 10

 • آزمایشگاه روشا:

تلفن:02122982685_021 22964843
آدرس: تھران، انتھاي بزرگراه صیاد شیرازي، ابتداي خیابان صنایع، پلاک 9، طبقه دوم، واحد 203

 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی ھمت:

تلفن:02122327573_02122506110
آدرس: تھران، شمس آباد، میدان بھشتي، بلواربیژن، نبش کوچه صفایي، پلاک 36

 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر زیدی:

تلفن:02122949204-02126758404
آدرس:تھران، چھارراه پاسداران، روبه روي مترو حسن آباد، پلاک 122

 • آزمایشگاه اھورا:

تلفن:02146878493
آدرس: تھران،  شھرقدس،  میدان آزادي، کوچه شھید جریده، پلاک 29

 • آزمایشگاه تشخیص طبی ظریفی:

تلفن: 02188087808-02188088627
آدرس: تھران، شھرک غرب، بلوار پاکنژاد، بلواردریا، پلاک 164

 • آزمایشگاه ژنتیک ژنوم:

تلفن:02188208376
آدرس: تھران، خیابان ولي عصر، بالاتر از پارک ساعي، خیابان سي و دوم، پلاک 4، طبقه 4، واحد 14

 • آزمایشگاه پزشکی لیانا:

تلفن:02128111168
آدرس: تھران، بلوار میرداماد، خیابان حصاري جنوبي، کوچه سوم، پلاک 2، طبقه 1

 • آزمایشگاه تشخیص طبی آفتاب:

تلفن:02144692010
آدرس: تھران، اکباتان، سه راه مخابرات، خیابان فیات، کوچه اول، پلاک یک

 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی لشگرک:

تلفن:02122458883_02122465836
آدرس: تھران، بزرگراه ارتش، جنب بانک پاسارگاد، پلاک 113، طبقه ھمکف

 • پاتوبیولوژی و ژنتیک اوستا:

تلفن:02188801071
آدرس: تھران، مطھري، نبش لارستان، پلاک 414

 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی نیلو:

تلفن:02188208442
آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعي، خیابان 32، پلاک 4

 • آزمایشگاه مھسا:

تلفن:0215146
آدرس: تھران، نازي آباد، خیابان رجایي، کوچه سنگاند، پلاک 6، طبقه دوم

 • آزمایشگاه تشخیص طبی سپنتا:

تلفن:02166034549
آدرس: تھران، ابتداي میدان آزادي، بعد از پمپ بنزین، جنب ایران فیلم

 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی آسا:

تلفن:02186031226
آدرس: تھران، خیابان مطھري، خیابان قائم مقام، کوچه دوم، پلاک 1

 

 

 

 

   بعد از دریافت جواب آزمایش خود برای تفسیر آن می توانید:

 •  مراجعه حضوری به پزشک و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی

 • همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی در دکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را از پزشکان متخصص و عمومی بشنوید.

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارش خطا

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

تبلیغات