آزمایشگاه آریا

آزمایشگاه آریا
 آزمایشگاه آریا اهواز  آدرس  آزمایشگاه تشخیص طبی آریا:اهواز - کیانپارس - خیابان پهلوان شرقی - مجتمع آریا - طبقه اول     نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین : بله ساعات کاری ساعت وروزهای کاری: شنبه تاپنجشنبه7:00الی21:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی:7:30الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:30 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها14:00الی21:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی : …
ادامه مطلب

 آزمایشگاه بیمارستان آریا

 آزمایشگاه بیمارستان آریا
 آزمایشگاه آریا آدرس آزمایشگاه آریا: مشهد - خيابان گلستان - گلستان شرقي 5   تماس با  آزمایشگاه آریا   نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 8:00 الی:22:00  ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 8:00الی11 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت12:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 22:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها