آزمایشگاه رازی بابل

 آزمایشگاه رازی بابل
 آزمایشگاه رازی بابل  آدرس  آزمایشگاه رازی:بابل خ مدرس حدفاصل بین چهار راه فرهنگ و گنجینه بابل آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی بابل     نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین : بله ساعات کاری ساعت وروزهای کاری آزمایشگاه: شنبه تاچهارشنبه6:00الی19:00پنجشنبه6:00الی15:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی:6:00الی13 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها تا ساعت13:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی : بله        …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها