آزمایشگاه پاستور میانه

آزمایشگاه پاستور میانه
آزمایشگاه پاستور میانه آدرس آزمایشگاه پاستور:میانه خیابان امام   تماس با آزمایشگاه پاستور میانه   نمونه گیری در منزل: نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 6:30الی:21:00 پنجشنبه ها6:30الی 20:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 6:30الی13:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت21:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 21:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی :خیر   ژنتیک …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها