آزمایشگاه بیمارستان آپادانا تهران

آزمایشگاه بیمارستان آپادانا تهران
آزمایشگاه آپادانا تهران آدرس آزمایشگاه بیمارستان آپادانا :تهران- خیابان فردوسی- خیابان سپهبد قرنی- نرسیده به پل کریمخان- نبش خیابان سپند   تماس با آزمایشگاه بیمارستان آپادانا تهران   نمونه گیری در منزل:بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاپنجشنبه 7:00الی 20:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 20:30   نوع آزمایشات انجام شده خون …
ادامه مطلب

آزمایشگاه کاوش تهران

آزمایشگاه کاوش تهران
آزمایشگاه کاوش تهران آدرس آزمایشگاه کاوش تهران:شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2   تماس با آزمایشگاه کاوش تهران   نمونه گیری در منزل:بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 7:00الی:20:00 پنجشنبه ها7:00الی 18:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی13:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها8:00 الی 20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون …
ادامه مطلب

آزمایشگاه بیمارستان رسول اکرم

آزمایشگاه بیمارستان رسول اکرم
آزمایشگاه بیمارستان رسول اکرم  آدرس آزمایشگاه بیمارستان رسول اکرم:تهران    نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین : بله ساعات کاری ساعت وروزهای کاری آزمایشگاه: شنبه تاچهارشنبه7:00الی19:30پنجشنبه7:00الی14:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی:7:00الی13 ساعت نمونه گیری آزمایش های غیرناشتایی7:00الی19:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها تا ساعت8:00الی19:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی : بله           ژنتیک :        …
ادامه مطلب

 آزمایشگاه زمرد

 آزمایشگاه زمرد
 آزمایشگاه پاتوبیولوژی زمرد  آدرس   آزمایشگاه زمرد:تهران ابتدای پاسداران خیابان گل نبی خیابان ناطق نوری شمالی پلاک20     نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین : بله ساعات کاری ساعت وروزهای کاری آزمایشگاه: شنبه تاچهارشنبه6:30الی21:00پنجشنبه6:30الی18:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی:6:30الی13 ساعت نمونه گیری آزمایش های غیرناشتایی6:30الی20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها تا ساعت8:00الی21:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی : بله    …
ادامه مطلب

آزمایشگاه بیمارستان ساسان

آزمایشگاه بیمارستان ساسان
 آزمایشگاه بیمارستان ساسان تهران  آدرس  آزمایشگاه بیمارستان ساسان:تهران، میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، بعد از چهار راه فلسطین، شماره 43     نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین : بله ساعات کاری ساعت وروزهای کاری آزمایشگاه: شنبه تاپنجشنبه7:00الی21:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی:7:30الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:30 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها14:00الی21:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی : …
ادامه مطلب

 آزمایشگاه جوادالائمه تهران

 آزمایشگاه جوادالائمه تهران
 آزمایشگاه درمانگاه جوادالائمه تهران  آدرس  آزمایشگاه آزمایشگاه جوادالائمه:تهران، افسریه ، بین 15 متری اول و دوم ، کوچه دهم(شهید زالی)   نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین : بله ساعات کاری ساعت وروزهای کاری: شنبه تاپنجشنبه7:00الی21:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی:7:30الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:30 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها14:00الی21:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی : بله      …
ادامه مطلب

آزمایشگاه سوده

آزمایشگاه سوده
آزمایشگاه سوده  آدرس آزمایشگاه سوده : اسلامشهر شهرک واوان خیابان مرکزدرمانی سوده   تماس باآزمایشگاه سوده   نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین : بله ساعات کاری ساعت وروزهای کاری: شنبه تاپنجشنه 7:30الی18:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی:7:30الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت18:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها14:00الی18:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی :           …
ادامه مطلب

آزمایشگاه مرکز ناباروری ابن سینا

آزمایشگاه مرکز ناباروری ابن سینا
آزمایشگاه مرکز ناباروری ابن سینا آدرس آزمایشگاه مرکز ناباروری ابن سینا-شعبه تهران خیابان شریعتی,نبش خیابان یخچال پلاک 97   تماس باآزمایشگاه مرکز ناباروری ابن سینا   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای کار آزمایشگاه: شنبه تا چهارشنبه8:00الی:20:00پنجشنبه ها 800الی13:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 8:00الی11:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی 20:00   نوع آزمایشات …
ادامه مطلب

آزمایشگاه تشخیص طبی رسالت

آزمایشگاه تشخیص طبی رسالت
آزمایشگاه رسالت  آدرس آزمایشگاه رسالت - تهران – بزرگراه رسالت (ضلع جنوبی )مابین 16 متری دوم مجیدیه وخیابان کرمان پلاک 880   تماس باآزمایشگاه تشخیص طبی رسالت   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای کار آزمایشگاه: شنبه تا چهارشنبه7:00الی:19:00پنجشنبه ها 7:00الی12:30 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:15الی11:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت18:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی 19:00   …
ادامه مطلب

آزمایشگاه بیمارستان مفرح

آزمایشگاه بیمارستان مفرح
آزمایشگاه بیمارستان مفرح آدرس آزمایشگاه بیمارستان مفرح:تهران یاخچی آباد، اتوبان تندگویان، پل بصیر، میدان بهمنیار، خیابان بهمنیار   تماس با آزمایشگاه بیمارستان مفرح   نمونه گیری در منزل: نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای کار آزمایشگاه: شنبه تا چهارشنبه7:00الی:19:00پنجشنبه ها 7:00الی18:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی 19:00   نوع آزمایشات انجام شده خون …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها