آزمایشگاه سپهر

 آزمایشگاه سپهر
 آزمایشگاه سپهر آدرس  آزمایشگاه سپهر،مشهد،کوهسنگی،خ دکتر بهشتی،خ بهشتی ۹،خیابان کوه سنگی چهارم   تماس با  آزمایشگاه سپهر   نمونه گیری در منزل:  نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین    ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه 7:00الی21:00پنجشنبه ها7:00الی20:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:00الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی 21:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی :بله    …
ادامه مطلب

 آزمایشگاه سپهر

 آزمایشگاه سپهر
 آزمایشگاه سپهر آدرس  آزمایشگاه سپهر، کرمان ، بلوار جهاد ،کوچه 12   تماس با  آزمایشگاه سپهر   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه صبح : 5:30 الی 11:30    عصر:15 الی 19 پنجشنبه هاصبح : 5:30 الی 11:30     عصر : 15 الی 16:30 ساعت جوابدهی آزمایش ‌هاصبح : 10:30 الی 12   عصر : 16:30 الی 19:30   نوع آزمایشات انجام شده خون …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها