آزمایشگاه جهاد دانشگاهی 

 آزمایشگاه جهاد دانشگاهی 
 آزمایشگاه جهاد دانشگاهی  آدرس آزمایشگاه جهاد دانشگاهی :تبریز – ما بین گلباد و گلگشت نرسیده به اداره گاز    تماس با  آزمایشگاه جهاد دانشگاهی   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه7:30الی20:30 پنجشنبه 7:30الی:19:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:30الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی 20:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : …
ادامه مطلب

 آزمایشگاه جهاد دانشگاهی

 آزمایشگاه جهاد دانشگاهی
 آزمایشگاه جهاد دانشگاهی   آدرس  آزمایشگاه جهاد دانشگاهی:قزوین، سه راه خیام، ابتدای بلاغی، جنب پاساژ علوی، طبقه 2     نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین: جوابدهی آنلاین :    ساعات کاری ساعت و روزهای باز:شنبه تاچهارشنبه 7:00الی 20:00پنجشنبه 7:00الی 15 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7 الی12 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت19:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها17:00الی20:00   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله      …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها