آزمایشگاه جهاد دانشگاهی 

 آزمایشگاه جهاد دانشگاهی 
 آزمایشگاه جهاد دانشگاهی  آدرس آزمایشگاه جهاد دانشگاهی :تبریز – ما بین گلباد و گلگشت نرسیده به اداره گاز    تماس با  آزمایشگاه جهاد دانشگاهی   نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین :بله   ساعات کاری ساعت و روزهای باز: شنبه تاچهارشنبه7:30الی20:30 پنجشنبه 7:30الی:19:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی: 7:30الی12:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های غیرناشتایی: تا ساعت20:00 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها15:00 الی 20:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها